De Paardenschool - groep

De Paardenschool - groep is bedoeld voor kinderen en jongeren die op sociaal emotioneel gebied wel wat hulp kunnen gebruiken. Thema's waaraan gewerkt kan worden zijn o.a.: pesten, communicatie, grenzen aangeven, zelfvertrouwen, omgaan met emoties, faalangst en 'Wie ben ik?'.

Tijdens de bijeenkomsten verzorgen we de paarden, doen de klusjes die daarbij horen, gaan creatief aan de slag met het thema van die dag, doen we oefeningen naast de paarden die passen bij het thema, is je kind altijd bezig met het leren omgaan met anderen en leert je kind zichzelf beter kennen. Spelenderwijs ga we aan de slag met het thema van die dag. 

Voordat kinderen mee kunnen doen aan de bijeenkomsten is er eerst een kennismakingsgesprek samen met ouder(s)/verzorger(s). Dan krijg je ook een rondleiding over het terrein. Mocht jouw kind ook individueel coaching nodig hebben dan kan er ook een combinatie gemaakt worden van de groepstraining en een individueel traject. Dit is afhankelijk van het thema waarmee een kind of jongere komt bij Paard en Bloei. 

Je kunt op elk moment inschuiven in de groepstraining, aangezien er gewerkt wordt met een vast thema per keer. Deze training is op zaterdagochtend van 9.00 - 12.00 uur. In de agenda staat wanneer de trainingen zijn. Er  is plaats voor maximaal 8 kinderen. 

Voor scholen is ook het mogelijk om de Paardenschool - groep in te zetten. Dit kan voor kleine groepen kinderen en jongeren die tijdelijk een ander aanbod nodig hebben, die vastlopen in het huidige schoolsysteem of in hun huidige klas. 

Als je je kind op wilt geven voor de groepstraining wilt of als je meer informatie wilt, neem dan contact op met Joyce Donkers-Staal.