Rouwen


Verlies hoort bij het leven. Dat kan het verlies van een persoon die je dierbaar is of van iets wat ons dierbaar is zijn. Daarbij kan je denken aan verlies van uiterlijk, lichaamsfuncties, vitaliteit, spraak, familie, vrienden, kind(eren), (huis)dieren, werk, opleiding, woonplaats, spullen etc. Het omgaan met dit verlies doet iedereen op zijn of haar eigen manier. 

Rouwen is een intens en vaak pijnlijk proces. Het is ook een belangrijk proces en het werkt voor iedereen anders. Het verlies kan zo groot zijn dat er gedragsmatige, emotionele of fysieke veranderingen optreden. Extra hulp kan hierbij nodig zijn. 

Het doorlopen van de verschillende rouwprocessen verloopt niet opeenvolgend, maar de processen lopen door elkaar heen; het realiseren van wat er gebeurt is, ervaren en omgaan met gevoelens die bij het verlies horen, het aanpassen aan en het verder leven met het gemis en het investeren in nieuwe relaties. Duurt het doorlopen van deze stappen erg lang, moeizaam of stagneert het, dan is extra hulp nodig. Niet elk kind, jongere of volwassene kan dit voor zichzelf aangeven. Wees daarom alert op dit proces bij uw naasten. 

Signalen van rouw bij kinderen en jongeren; 

Lichamelijk klachten zonder duidelijke oorzaak

Gedragsproblemen zoals ongehoorzaamheid, driftbuien en angst, 

Het uiten van verdriet, woede, schuldgevoelens of angst

Concentratieproblemen, bedplassen, schoolproblemen, slaapproblemen, depressieve klachten en stemmingswisselingen. 

Als een kind zich helemaal niet uit, dan kan dit ook een signaal zijn. 

Signalen van rouw bij volwassenen; 

Lichamelijke klachten zoals futloosheid, verlies van weerstand, slaapproblemen, eetstoornissen en klachten zonder duidelijke oorzaak. 

Concentratieproblemen, stemmingswisselingen, depressief, lager zelfbeeld, vergeetachtigheid en voornamelijk bezig zijn met herinneringen en daarmee de toekomst uit het oog verliezend,  

Het uiten van emoties zoals boosheid, spijt, angst, verwarring, opluchting, machteloosheid, verlies van vertrouwen en eenzaamheid, 

Gevoelloosheid, het vermijden van gedragingen en emoties kan ook een uiting van rouw zijn. 

 

Deze tekst is geplaatst met toestemming van de auteur, Larissa van der Molen, Praktijk De Troostboom.